Wsparcie techniczne

Co robimy / Czego nie robimy

W Converse wierzymy, że uwolnienie kreatywności może zmienić świat. Staramy się pozytywnie wpływać na społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Dodajemy im odwagi, aby mogły pobudzać w sobie ducha kreatywności poprzez muzykę, sztukę czy sport. Koncentrujemy się głównie na inspirowaniu i umożliwianiu tego, żeby każdy mógł zachować swoją autentyczność. Naszym celem jest łączyć, być użytecznym i dbać o potrzeby ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Czego nie robimy

Aby się nie rozpraszać i móc skupić na umożliwianiu naszym miłośnikom wyrażania siebie poprzez swój własny styl, firma Orbico Sp. z o. o. nie udziela wsparcia charytatywnego na rzecz:

·         osób fizycznych (stypendia, uposażenia, stypendia naukowo-badawcze, indywidualna pomoc, sponsorowanie),

·         przedsięwzięć służących osiąganiu zysku,

·         grup wyznaniowych na cele religijne,

·         kampanii kapitałowych, dofinansowań czy funduszy pamięci dla zasłużonych osób,

·         indywidualnych stypendiów dla studentów, subwencji na badania naukowe, dotacji na podróże,

·         nieuzgodnionych z Firmą Converse propozycji zakupu produktów na licytacji, cichego sponsorowania i przekazywania gotówki.

 

Firma Orbico Sp. z o.o. nie przyjmuje próśb o wsparcie finansowe przekazywanych na piśmie, wysyłanych pocztą elektroniczną i nieuzgodnionych z nią wniosków o dotacje finansowe. Firma Converse energicznie poszukuje spółek cywilnych do wspólnego promowania marki. Nieuzgodnione z Firmą Converse sponsorowanie osób fizycznych czy imprez nie jest przez nią akceptowane.

 

{{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Page\Link" template="widget/link/link_block.phtml" page_id="35"}}